Legendy Magii Cienia

Utnę ci język - sekret

Tą jedyną rzeczą, której zażądał ode mnie Starkadh, ma być głowa króla Kastora, czyli najmłodszego syna króla Eku, jedynego sensownego człowieka w całym tym zamieszaniu. Pozbawiona wyboru w obliczu Boga musiałam się zgodzić… Nie wyczuwałam w tych podziemiach mocy Bogini. Czyżby Starkadh ją blokował? Być może jego aura w tym miejscu jest po prostu zbyt silna?

Comments

Witold_Fiore_Hess d00mka

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.